New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
aaleba (f) tutuşturmak, tahrik etmek, (i) ateşleme,tutuşturma, kontak, marş 
aba (ün) öyleyse, pekala, haydi 
abazana (i) banyo 
abaznis miReba (f) banyo yapmak  
zRvis abazana (i) deniz banyosu 
abazi (i)20 kapiklik para birimi 
abano (i) hamam meabanoe hamamcı 
abanozi (i) abanoz ağacı 
abargeba (f) toparlamak, alderman, taşınma hazırlığı 
abaJuri, Sugfari (i) abajur 
abga (i) heybe 
abdaubda (i) abuksabuk 
abedi (i) 1. kav, çürük tahta 2. zırva, kopuk, (genç gangaster) 
abezari (s) yorucu, sıkıcı, usandırıcı (i) kızgın, yorgun, bezgin 
abzaci (i) paragraf 
abzeka (f) burnu havada olmak, birşeyi diklemek 
abi (i) hap 
ablabuda (i) örgü, dokunmuş kumaş, ağ  
abneulad (z) şaşkınca 
abneuli (s) şaşkın 
abonementi (i) sezonluk bilet, abone bileti 
abonenti (i) abone 
abra (i) levha, tabela 
abreSumi (i) ipek meabreSume (i) ipekçi meabreSumeoba (i) ipekçilik 
abreSumis Wia (i) ipek böce?i 
abreSumsaqsovi qarxana (i) ipek fabrikasy 
absolituri (s) tam, bütün, eksizsiz, kesin, kati, mutlak 
abstraqtuli ganyenebuli (s) soyut, kuramsar, güç anla?ylyr  
abstraqcia (i) ayyrma, soyutlama  
aburZgnili (s) mat, donuk, karma karışıklık 
abuCad agdeba (i) ihmal, boşlama , değer vermeme, savsaklama  
abuCad agdeba (f) ihmal etmek, değer vermemek, savsaklamak 
abjari (i) zırh, zırhlı araç 
agaraki (i)yazlık , villa türü ev 
agdeba (f) yukarıya atıvermek, fırlatmak,  
ageba (f) dizmek, diklemek, kurmak, inşa etmek , yapı oluşturmak 
agebuli (s) dizilmiş, dikili, kurulu, inşa edilmiş, yapılmış 
agegmva (f) planlamak (i) plan 
agenti (i) acente, vekil 
agentura (i) acenta, büro, ajans, aracı 
ager (z) işte burada 
agvisto (i) ağustos 
agzneba (i) heyecan, telaş, kışkırtma (f) telaşlan(dır)mak, heyecanlan(dır)mak, kışkırtmak 
agleja (f) sökmek, kökünü kazımak  
agoreba (f) yuvarla(n)mak 
agraruli (s) zirai, tarımsal 
agre (z) şöyle, böyle 
agreTve (z) de, dahi, da, hemde, üstelik,  
agresia (i) tecavüz, saldırı 
agresiuli (s) kavgacı, saldırgan  
agresori (i) saldırgan, mütecaviz 
agrileba (f) serinle(t)mek 
agronomi (i) ziraat uzmanı 
agronomia (i) ziraat 
agronomiuli (s) zirai 
aguri (i) tuğla 
aguris qarxana (i) tuğla fabrikası 
adaTi (i) adet, töre, anane, örf, görenek 
adamiani (i) insan, adam, kul 
adamianuri (s) insani 
adamianoba (i) insanlık, insancıllık 
adamis droindeli (s) insanlık tarihindeki, insanliğa ait, eski tarzda 
adgil-adgil (z) yer yer, şurda burda 
adgili (i) yer dabadebis adgili do?um yeri 
adgilze ...nyn yerine, yerinde 
adgilkomi (öz.i) bölgesel sendika komitesi 
adgil-mamuli (i) baba oca?y, mal-mülk, arsa 
adgilmdebareoba (i) durum, konum, yer, mevki 
adgilobrivi (s) yerli, yerel 
adgilobrivi mcxovrebi (i) yerli halk 
adgilobrivi jarebi (i) yerle?ik ordular, yer de?i?tirmeyen askerler 
adgilobrivi dro (I) yerel saat 
adgoma (f) kalkmak, (i) kalkma 
adevneba (f) takip etmek, izlemek, riayet etmek 
advilad (z) kolayca, kolaylykla 
advilad gasagebi (s) kolay anla?ylyr 
advili (s) kolay 
adideba (i) nehrin kabarmasy, ta?masy (f) kabarma, ta?ma 
adiutanti (i) emir subayy 
administratori (i) yönetici idareci 
administraciuli (s) yönetim ile ilgili, yönetimsel, idari 
admirali (i) amiral 
adre (z) erken, eskiden, önceleri 
adrianad erkenden 
adresati (i) adres 
adreuli (s) erken, eskiye ait, ilk 
adrindeli (s) erken olan, önceki, ilki 
aduReba (f) kaynatmak, kaynamak (i) kaynama 
aduRebuli (s) kaynatylmy? 
aerodromi (i) hava meydany 
aeronvati (i) havacy,pilot 
aeroplani (i) havaalany 
aeroplanidan gadmosxma (f) havaalanyndan çykmak (yanly?lykla)  
aerostati (i) balon 
aerostatebis Robura balonların önlüğü 
avad hasta  
avad gaxdom (f) hasta olmak 
avadmyofi (s) hasta 
avadmyofoba (i) hastalik 
avadmyofuri (s) hastalık ile ilgili 
Sayfa-1 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1

BUGÜN DOĞANLAR

ALİ ENGİN

ismail kara

New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI