New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
avaza (i) pars, panter 
avazaki (i) haydut, eşkiya 
avazakoba (i) hırsızlık, soygun, eşkiyalık 
avazakuri (s) korsanca 
avangardi (i) elebaşı, öncü, öncü kolu 
avansi (i) avans, depozit 
avardna (f) yukarıya fırlamak, aniden çıkmak 
avaria (i) kaza, bozulma, kırılma, parçalanma 
avguli (s) kötü, hınzır, hain, günahkar, kötü kalpli 
avguloba (i) kötülük, hınzırlık, hainlik, kötü kalplilik 
avdari kötü hava durumu 
aveji (i) mobilya 
avejeuloba (i) mobilya 
avzniani (s) sara hastalığına yakalanmış 
avTvisebiani (s) kötü niyetli, kötü kalpli 
avi (s) çok kötü, hain, günahkar, fena, kinli 
aviatori (i) pilot, havacı 
aviacia (i) havacılık 
avi zne (i) hastalık, bulantı, kusma, kötü hissetme,sara 
aviamzidi uçak, hava taşıyıcısı 
avianaRmi (i) havadan denize atılan torpido, havadan denize atılan mayın 
avla-dideba (i) mal, mülk, arazi, servet 
avseba (f) doldurmak, dolmak (i) dolma,doldurma 
avto, avtomobili (i) otomobil, motorlu araç 
avtobiografia (i) otobiyografi,özgeçmi?  
avtobusi (i) otobüs 
avtografi (i) imza 
avtomati (i) otomatik telefon, otomasyon 
avtomaturi (s) otomatik 
avtomaturi Tofi (i) makinaly tüfek, otomatik tüfek 
avtomaturi iaraRi otomatik silah 
avtnomiuri (s) otonomik 
avtori (i) yazar, müellif 
avtoriteti (i) otorite, ele?tirmen 
avtoritetuli (s) otoriteli, ele?tirsel 
avtoroba (i) yazarlyk 
avSara (i) yular, idam ipi 
azerbaijaneli (i) azeri 
azerbaijanuli azerice 
azerbaijani (i) azerbaycan 
azerbaijanis azerbaycana ait 
azia (i) asya mcire azia küçük asya wina azia ön asya 
azizi (s) lezzetli, nefis, ince, zarif 
aziuri (s) asyaly, asyaya ait, do?ulu 
aznauri (i) soylu, asilzade 
aznauroba (i) asillik, kibarlyk 
aznauruli (s) soyluca, asilce 
azoti (i) azot, nitrojen 
azri (i) dü?ünce fikir 
azriani (s) zeki, akylly, akla uygun 
azris gamoTqma (f) fikrini söylemek dü?üncesini dy?a vurmak 
azrovneba (i) dü?ünce 
aTaseuli (i) tabur 
aTasi (s) bin 
aTasnairi (s) binlerce, çok çe?itli 
aTaswlovani (s) binlerce yyllyk 
aTdRiuri (i) on günlük 
aTeizmi (i) ateizm, tanry tanymazlyk 
aTeisti (i) ateist, tanry tanymaz 
aTeuli (i) onlu,on 
aTvalwuneba (f) sevmemek, hoşlanmamak 
aTviseba (i) algı (psikolojik) 
aTi sayı, on meaTe onuncu 
aTisTavi (i) ustaba?y 
aTleTiva hafyf atletizm 
aTmaneTiani on manetlik, on rublelik 
aTwiladi (s) ondalyk kesir, çok küçük parça, kyryk 
ai i?te 
aivani (i) balkon 
airadi (s) gaz gibi, gaz ?eklinde 
airi (i) gaz 
airTavdasxema ansyzyn bulutlanmak 
airiani (s) gaz gibi, gaza benzer, gazly 
airwinaRi (i) gaz maskesi 
airmetri (i) gaz saati 
airzomi (i) gaz saati 
airqarxana (i) gaz üretim fabrikasy 
aisi (i) gün do?umu, gün a?armasy, ?afak 
akademia (i) akademi 
akademikosi (i) akademi üyesi, akademisyen 
akademiuri (s) akademik 
akankaleba (f) titremek 
akacia (i) akasya 
akenkva (f) (pamu?u) didmek, gagalamak 
akvani (i) be?ik 
akviateba (f) tesbit etmek, saptamak, sabitlemek 
akviatebul (s) sabit, oynamaz akviatebuli azri sabit fikir 
akvra (f) yapy?tyrmak, marizlemek, dövmek 
aki (b) oysa, fakat, ama, hani 
akideba (f) yüklemek 
akinZva (f) ba?lamak, sargy sarmak, ciltlemek 
akldama (i) mezar, türbe, kabir 
akleba (f) yykmak, harap etmek, mahvetmek 
aklebuli (s) yykylmy?, mahvedilmi?, harap 
akonva (f) ba?lamak, demetlemek, sarmak 
akrefa (f) toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek 
akri (i) dönüm, ing.dönümü (0.40 hektar) 
akrZalva (f) yasaklamak (i) yasak,veto 
akrZaluli (s) yasakly, yasaklanmy? 
akuzativi-braldebiTi brunva (gr) -i hali 
Sayfa- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1
New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI