New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
amokrefa (f) toplamak, toparlamak (i) kitaptan alyntylar yapmak 
amolageba (f) dy?a almak 
amomavali (s) (güne?, ay) do?an yükselen,yükseli? 
amomrTveli (i) anahtar 
amomrCevel (i) seçici, seçmen 
amomRebi (i) sökücü, çykarycy (alet) 
amomSrali (s) kurumu?, kurutulmu?, kuru 
amomwvari (s) yanmy?, yakylmy?, yanyk 
amomwovi (s) emici, emilmi? 
amomwuravi (s) süzücü (i) süzgeç, filtre 
amomWreli (i) kesici 
amonabeWdi (i) basky,etki, izlenim, kany, fikir, 
amonaweri (i) yazylmy?, özet, alynty yapylmy? yazy 
amonaWeri (i) parça, kyrynty 
amonTxeva (f) fy?kyrmak (jeolojik), kusmak 
amooxvra (f) iç çekmek (i) iç çekme 
amoJleta (f) katletmek (i) katliam 
amorecxva (f) yykamak (dy?a do?ru) 
amorTva (f) kontak çevirmek 
amorCeva (f) seçmek (i) seçim 
amorCeuli (s) seçilmi? 
amosvla (f) yaylaya çykmak, gün do?masy 
amosunTqva (f) son nefesini vermek, ölmek, (i) son nefes 
amotana (f) yukaryya getirmek 
amotivtiveba (f) yüzeye gelmek, yüzeye çykmak 
amofareba (f) gizlemek, siper etmek, baryndyrmak 
amofxeka (f) (ka?ykla) kazymak, syyyrmak 
amoqargva (f) naky? i?lemek (i) naky? 
amoReba (f) çykarmak (bir?eyi) 
amoyvana (f) birini yukaryya çykarmak 
amoyra (f) bo?altmak (yukaryya) 
amoSeneba (f) duvar örmek, bina etmek 
amoSifrva (f) bir ?eyin ?ifresini çözmek 
amoSla (f) çözmek, listeden çykartmak, silip yok etmek 
amoSroba (f) kurumak, kurutmak (i) kuruma kurutma 
amocana (f) bilmeceyi bilmek, bilmece çözmek 
amoZraveba (f) hareket ettirmek, oynatmak 
amoZroba (f) sökmek, yolmak, çekip çykartmak 
amoweva (f) yukaryya çekmek 
amowera (f) kopya etmek, aynyny yazmak 
amowva (f) yakmak 
ampartavan (s) ma?rur, gururlu, kibirli 
amJamad (z) ?imdi, ?u anda, bu anda, ?imdilik, halen 
amrigad (z) böylece, bu ?ekilde 
amtani (s) dayanan (acyya), dayanykly, sert, katy 
amtanianob (i) dayanyklylyk, sertlik, katylyk 
amfiTeatri (i) amfi-tiyatro 
amRvreva (f) bulanmak 
amRvreuli (s) bulanmy?, bulanyk 
amSenebeli (i) in?a eden, in?aatçy 
amwvanebul (s) ye?illenmi?, ye?il 
amwe (i) kaldyraç, yük asansörü 
amwyobi (i) müzik aleti ayarlayycysy 
amwvanebuli ye?illenmi? 
amxanagi (i) arkada?, yolda?, meslekta?, kuma, ortak, e? 
amxanagoba (i) arkada?lyk, yolda?lyk, kumalyk, ortaklyk 
amxanaguri (s) arkada?ca 
amxedreba (f) ky?kyrtmak, heyecanlandyrmak, provake etmek 
an (b) veya, yahut 
anabeWdi (s) basyly, ciltli 
anazdeuli (s) ansyzyn, aniden, birden 
anazRaureb (f) telafi etmek, tazmin etmek (i) tazmin,telafi 
analizi (i) analiz (kimya), bir cümle veya kelimeyi gramere göre tahlil etmek 
analizuri (s) analizle ilgili 
analogia (i) benzerlik, örnekleme, kyyas 
analogiuri,Tanagvari (s) benzer, ayny olan 
analebi (i) sicil, kayyt 
anarekli (i) tepki, yansy, yansyma 
anaricxi gadaricxva (i) hesap etmek, saymak 
anatomia (i) anatomi 
anatomiuri (s) anatomi ile ilgili 
anawyobi (i) kompoziyon, beste, eser, bile?im 
anbani (i) alfabe 
anbanuri (s) alfabetik 
angareba (i) kazanç, kar sa?lamak 
angariSi (f) hesaplamak, hesap etmek 
angariSi (i) hesap, hesapla?ma, fatura, masraf, gider 
angariSian (s) ekonomik, iktisadi, sa? görülü, tedbirli, tutumlu, idareli 
angariSianoba (i) iktisat, ekonomi, tutum 
angelozi (i) melek 
angina (i) anjin 
anglo-saqsonuri (s) anglo sakson 
angreva (f) bozmak, tahrip etmek 
andaza (i) atasözü 
andamati (i) myknatys 
anderZi (f) vasiyet etmek (i) vasiyetname 
anekdoti (i) fykra 
anTeba (f) yakmak (lambayy) (i) yakma 
anTebuli (s) yakylmy? (lamba) 
anTologia (i) seçme yazylar, dermece 
ankara, sufTa (s) temiz, taze, yeni, dinç 
ankesi (i) olta 
anketa (i) anket 
anomalia (i) kural dy?ylyk, sapkynlyk, anormallik 
anonimuri (s) anonim, isimsiz, ortak 
antikuri (s) antik, çok eski 
antireligiuri (s) din dy?y 
antisanitaruli (s) delice, akyl dy?y 
anu (b) yada, veya, yoksa 
anugeSeba umutlandyrmak 
Sayfa- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1
New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI