New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
anCxli (s) karaci?erden hasta olan, safraly, huysuz, titiz 
anZa (i) direk, gemi dire?i, anten dire?i 
anwli (i) yyldyn otu, mürver a?acy 
aorTqleba (f) buharla?mak (i) buharla?ma 
aoxreba (f) yykymak, mahvetmek tahrip etmek (i) yykma, mahvetme, tahrip 
apaTia (i) duygusuzluk, ilgisizlik 
aparati (i) alet, aygyt 
apki (i) zar 
aplodismenti (i) alky? 
apologia (i) özür 
apostrofi (i) apostrof, virgül, kesme i?areti 
aprili (i) nisan 
ar (ek) yok, de?il 
ar aris yoktur, de?ildir 
ara hayyr, yok 
arabi (i) arap 
arabuli (s) arapça 
arabunebrivi (s) do?al olmayan, yapay 
aragonieri (s) makul olmayan, akylsyz 
aragulwrfeli (s) samimi olmayan, riyakar, iki yüzlü 
aradamakmayofilebeli (s) memnunluk vermeyen, kafi olmayan, sudan 
araviTari hiçbir?ey 
aravin hiçkimse 
araTiTi (i) yüzük parma?y 
araki (i) hikaye, masal,efsane 
aralegalur (s) yasa dy?y 
aramarTali yanly?,do?ru de?il 
aramed (b) ama, fakat, aksine, bilakis 
aramc..Tu de?ilse..de 
aramc bu de?il 
aranormaluri (s) normal olmayan 
araorganuli (s) organik olmayan, inorganik 
araoficialuri(s) resmi olmayan 
arapirdapiri (s) dosdo?ru olmayan, dolayly, indirekt 
araproporciuli (s) oransyz, nisbetsiz 
araJani (i) süt ba?y, yo?urt kayma?y 
araraoba (i) hiçlik, yokluk 
arasapatio saygy de?er olmayan 
arasasurveli (s) istenmeyen, arzu edilmeyen 
arasgziT, araviTar SemTxvevaSi hiçbir ?ekilde 
arasdros,arasod es (s) hiçbir zaman, asla 
arasruli (s) eksik, bitmemi? 
araswori (s) do?ru olmayan, yanly? 
araferi (z) hiç, hiçbir?ey 
araqaTgamoleuli (s) bitmi?, tükenmi?, bitkin 
arayi (i) raky, votka, brandi 
arCveulebrivi (s) ola?an olmayan, aly?ylmamy?, yadyrganan 
araxelsayreli (s) ba?kalaryna oranla avantajly olmayan, uygunsuz, elveri?siz 
arbena (f) ko?arak yukary çykmak 
ardadegebi (i) tatil, dinlence 
are (i) alan, saha, yer, bölge 
areva (f) kary?tyrmak, karmak 
arev-dareva (f) kary?tyrmak, kary?yklyk yaratmak (i) kary?yklyk 
arekvla (f) yansytmak, dü?ünmek (i) yansytma 
aremare (i) çevre, yöre, mahalle, konu kom?u 
areul-dareuli (s) kary?tyrylmy?,kary?yk,da?ynyk 
areul-dareuloba (i) kary?yklyk 
areuli kary?yk,da?ynyk 
areuloba kary?yklyk,da?ynyk 
ariergardi (i) artcy, muhafyz, bekçi, koruma 
ariTmetika (i) aritmetik 
ariTmetikuli (s) aritmetiksel 
aris vardyr 
armia (i) ordu wiTeli armia kyzyl ordu 
armiis biujeti askeri bütçe 
arnaxuli (s) duyulmamy?, görülmemi? 
arsad (z) hiçbir yerde, hiç bir yere 
arseba (i) varlyk, yaratyk, olmak 
arsebiTi (s) esasly, gerçek, önemli, gerekli 
arsebiTi saxeli (i) isim 
arseboba (f) var olmak, ya?amak (i) varolu? 
arsebuli (s) var olan, mevcut 
arsenali (i) arsenal, silah ve cephane deposu 
arsi (i) varlyk, yaratyk 
arteli (i) genel i? kurulu 
artikli (i) makale, madde 
artileria (i) topçu synyfy 
artilerist (i) topçu 
artisti (i) artist, aktör 
arqaizmi (i) arkaizm akymy 
arqauli (s) eski, eskimi?,modasy geçmi? 
arqeologia (i) arkeoloji 
arqeologiuri (s) arkeolojik 
arqivi (i) ar?iv 
sahelmwife arqivi (i) devlet ar?ivi 
arqiteqtur (i) mimar 
arqiteqtura (i) mimarlyk 
arqtikuli (s) kuzey kutbuna ait bölg 
aryisxe (i) hu? a?acy 
arSia (i) kenar, synyr, bordür 
arCeva (f) seçmek (i) seçme,seçim 
arCevani seçenek 
arCvi (i) da? keçisi 
arc-arc ne-nede 
arc erTi hiçbiri 
arwivi (i) kartal 
arxeinad (s) sessizce, korkusuzca, serbestçe 
arxi (i) ark, kanal, hendek 
asaki (i) ya?, ça? 
asanTi (i) kibrit 
Sayfa- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1
New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI