New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

   Yorum yazmak için üye girişi yapınız...

REKLAM VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Not : Okuduğunuz haberle ilgili yorumları Yorum Ekle butonunu kullanarak yazınız.

MUHTAR ADAYI 


MUHTAR ADAYI'NDAN NOTLAR

Sevgili, Aralık (Klaskur) Köyü’nde yaşayanlar,

Gurbette yaşayıp köyünü seven ve gönlü Klaskur’da olan değerli köylüm, akrabam, arkadaşlarım,

Dünyanın dört bir yanında yaşayan, Klaskur’lu olan veya olmayan arkadaşlarım, yoldaşlarım ve dostlarım...

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Aralık Köyü (Klaskur) için muhtar adayıyım.

Benimle birlikte 4 asıl 4 yedek olmak üzere 8 arkadaşımı aza olarak listeme alacağım. Azaların adı her ne kadar İHTİYAR HEYETİ olsa da, ben genç, ya da kendini genç hisseden arkadaşları tercih edeceğim. Bu listeye kadın arkadaşları da dahil etmek istiyorum.  Köye yeni bir soluk getirmek isteyen, birlikte çalışmaya talip arkadaşlarımın, gerek kendisi için gerekse önereceği kişi için senoltaban@gmail.com adresimi, Facebook sayfamı olduğu gibi, telefonumdan da bana ulaşabilirler.

Seçilen Aza’lar aynı zamanda köyün ortak iradesini temsil edeceklerdir. İhtiyaç anında bir araya gelinecek ve köy için yapılması gerekenler üzerine kararlar alınacaktır. Köy ve köylü ile ilgili her türlü bilgi paylaşılacak, duyurular panolara asılacaktır. Kimse herhangi bir bilgiye dedikodu ile veya kahvede oyun oynama dönemlerinde öğrenmeyecektir.

Şimdiden madde madde hazırlamaya başladığım kısa ve uzun dönemli çalışma programımızı, projelerimizi ve yapılması gerekenler, muhtar olduktan sonra hızla uygulamaya konulacaktır. İlerleyen günlerde ve sizin önerilerinizle yeni maddeler eklenecek ve bütün bilgiler broşür olarak ve muhtarlığa ait site üzerinden sanal ortamda herkesle paylaşılacaktır.

Aşağıda yazılan maddelerin uygulanması tek başına muhtarın işi değildir. Muhtarın elinde sihirli bir değnek olmadığı gibi, olsa bile, bütün işler kolektif çalışma mantığı içinde yürütülmesi gerekmektedir. Yapılacak işlerin uzun vadeli ve kalıcı olabilmesi için herkesi dahil etmeli, her görüşe önem verilmelidir. Hep birlikte, şeffaf, kolektif bir çalışma yöntemi izlenecek ve kendini bu coğrafyaya ait hisseden herkesin önerisi ve desteği bizim çalışma anlayışımız ve kılavuzumuz olacaktır.

YAPILMASI GEREKENLER:
1. OKUL; Okulumuzda öğrenci sayısı ne kadar düşerse düşsün, okulun kapanması engellenecektir. Gerekirse birleştirilmiş sınıf ve iki öğretmenle öğrenim sürdürülecektir. İlkokul çağındaki (5-10 yaş arası) çocukların minibüsle ilçe okullarına taşınması hem eğitim, hem de sağlıkları açısından doğru bir uygulama gibi gelmemektedir.

2. KURSLAR; Hem okul dönemindeki çocuklara, hem gençlere uygun folklor, müzik, dil, okuma vb. gibi kurslar düzenlenecektir. Ayrıca hem öğrencilere, hem de öğrenci olmayan gençlere ve ev kadınlarına turizme dönük mesleki kurslar verilecektir.

3. ÇÖPLER; Borçka Belediyesi ile birlikte köydeki çöplerin en az haftada iki kere toplanması sağlanacaktır.

4. KÜLTÜR MERKEZİ; Köy odasının bulunduğu bina İSMET ACAR KÜLTÜR MERKEZİ olarak projelendirilecek, giriş katıdaki büyük salon kütüphane, eğitim, kurs, toplantı vb gibi ihtiyaçların karşılanacağı şekilde düzenlenecektir. Aynı zamanda "TURİST DANIŞMA" bürosu olacak ve yine aynı yerdeki umumi tuvaletler turistlerin de kullanabileceği şekilde tadilatları yapılacaktır.

5. YOLLAR; Hem mahalle, hem bağ-bahçe ve tarla yolları daha kullanılabilir ve güvenli hale getirilecektir.

6. MEZARLIK; Bütün mezarlıklar temizlenecek, düzenlenecek ve çiçeklendirilecektir. En kısa zamanda, uygun bir alan bulunduğunda ortak mezarlık yapılacaktır.

7. KANALİZASYON; Halen birçok evin tuvaletleri açık alana veya dereye verilmektedir. Bu durum önlenecek ve kalabalık mahallelere kanalizasyon, tek tek evlere derin foseptik çukurları yaptırılacaktır.

8. SU; Su zengini bir köy olmamıza rağmen bazı mahallerde halen su sorunu yaşanmaktadır. Doğru depolar ve doğru dağıtım yapılarak su sorunu çözülecektir.

9. TANITIM; Köyün Çoruh Ağzı dediğimiz Meşe Dibi (Kodziri) mahallesindeki girişine “HOŞ GELDİNİZ” tabelasının yanı sıra, mahalleleri gösteren tabelalar konacak ve köyü her yönü ile tanıtacak katalog hazırlanacaktır.

10. KOOPERATİF;  İşlevsiz olan Köy Kooperatifi aktif ve çalışır hale getirilecek, köy ürünleri kooperatif aracılığı ile direkt tüketiciye ulaştırılmaya çalışılacaktır. Köyün Demir Elma’sı endemik ve organik elma olarak marka haline getirilecek ve yurt içinde butik alanlarda satışı sağlanacaktır. Aynı zamanda; Mavi Yemiş, Altın Çilek, Brokoli, Kara Lahana vb. gibi ürünler satış değeri olacak şekilde piyasa ürünü haline getirilecektir.

11. DOĞA; Yalnız köyümüzü değil, bölgeyi tahrip edecek, betonlaştıracak, yollarını bozacak, suyunu hapsedecek ve kirletecek, börtü böceğe zarar verecek her türlü projeye; aynı zamanda dağlarda, yaylalarda, maden ve yeşil yol projeleri ve taş ocakları gibi doğayı bitirecek her türlü inşaat ve üretime, köylünün veya bölgede yaşayanların ortak iradesi alınmadan yaptırılamayacaktır. Ayrıca köylünün kafasına göre yaptığı kontrolsüz av engellenecektir.

12. YOKSUL KÖYLÜLER; Yoksulların öğrencileri okutulacak, evleri tamir edilecektir. Ayrıca, iş imkanı doğduğunda öncelik yoksul evlerden eleman teminine gidilecektir. Köyde görüntü kirliliği oluşturan bakımsız ve boyasız ev kalmayacaktır.

13. ORTAK ALANLAR; Köyün bazı alanları (dere boyları, yol kenarları, mezarlıklar vs. gibi) kadastro çalışmasında kamu arazisi olarak tapulandırıldı. 10 yıllık itiraz süresi içinde dava edilerek tapular köy tüzel kişiliğine çevrilecektir.

TURİZM
14. Yalnız köyümüzün değil, bölgemizin en önemli gelir kaynağının TURİZM’den olacağı, gelişmelerden anlaşılmaktadır. Dışarıdan içeriye doğru akacak gelirlerin dağılımı ile zenginlik daha geniş kesime yayılacaktır. Zenginliği yalnızca maddi olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda kültür alış verişi, doğanın korunması, çevre bilincinin artması, yabancı dil öğrenme ihtiyacı, yemek kültürünün zenginleşmesi, dünya ile kurulacak en geniş köprüler de zenginleştiren etmenlerdir.

15. Taş köprüler, anıt ağaçlar, yaban hayatı, yaylalar, dereler, göller, yemek kültürü, eski evler, eskiden kullanılan ev gereçleri, tarım aletleri vs. hepsi turizm için önemli değerlerdir. Bunların korunması, açığa çıkarılması sağlanmalıdır.

16. Bu gün itibariyle her iki köyde en az 70 kişi Turizme dönük kurs görmüş ve en az bir belgeye sahip olmuştur. Bu nedenle, şimdiden herkes evinin bir odasını hazırlayıp gelecek misafirlere (turist) hizmet verecek duruma getirmesi gerekiyor. Bu konuda elimden gelecek desteği vermeye hazırım. Bundan sonra köyde yapılacak her türlü inşaat turizm potansiyelini dikkate alarak yapılmalı, estetik görüntü ve doğaya uyum dikkate alınmalıdır. Örneğin; kendinize yapacağınız ev için bile turisti dikkate alarak inşa etmeniz ve en az bir veya iki odayı turist ağırlamak için yapmanız gerekmektedir.

17. Karagöl ve çevresi her ne olursa olsun iki köyün kullanımına terkedilmeli, turizm potansiyelinden gelecek gelirler öncelikle yerelde yaşayanların lehine çevrilmelidir. Eko turizmin tanımında, “çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir turizm şeklidir” denmektedir. Ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımı hedef alınmalıdır. Önemli eko turizm potansiyeli olan dağlık ve ormanlık bölgelerdeki köylerde yaşayan halkın yoksulluğu göz önüne alındığında, eko turizmin sosyal sınıflar arasındaki dengesizliği, yani yoksulluğu azaltabilecek en önemli etken olduğu ortadadır. Bu nedenledir ki, şu anda tam olarak ne yapılacağı belirsiz olan Karagöl’deki tesis köy adına kiralanmalı, uzun vadede ise yapılacak projelere köylüler (köyde yaşamıyor olsa da) dahil edilmelidir.

18. Yaylalarda, abartıya kaçmadan herkes kendi yerinin tek veya iki göz odasını misafirlere (turistlere) hazır hale getirmeli ve doğallığını muhafaza etmelidir. Yaylaları birbirine bağlayan yeşil yol projesine ve maden üretimi gibi hepimizin sonunu getirecek projelere karşı çıkılmalıdır.

19.  Çoruh Ağzı dediğimiz, şu anda şantiye olarak kullanılan araziyi köy tüzel kişiliği olarak kiralamalı ve alanı turizme kazandırmalıyız. Konaklama, sosyal tesis, büyük otobüs dahil durak vb. gibi sökülür takılır tesis inşa edilmelidir. Köy düğünleri, sempozyum, kongre  vs. gibi etkinlikler de düşünülerek projelendirilmelidir.

20. Fidanlık, kamp alanı, fidanlık alanının sol üstteki su deposunun bulunduğu alan, köylünün arı peteklerini koyduğu alanlara turizm tesisi yapılmalıdır. Bu alanın yapımı için durum öncelikle Sayın İsmet Acar’a arz edilmeli, mutlaka ikna yoluna gidilmesi, kabul görmemesi durumunda yine Sayın İsmet Acar’ın önereceği sermaye sahibi bir işadamı ile görüşmeler sağlanmalıdır. Uygulanacak projenin her aşamasına köylünün ortak iradesi dahil edilmelidir.

21. Turizme hizmet verecek şekilde köyde rehberlik, yabancı dil, yemek, meze, konserve, organik meyve ve sebze üretimi vb. gibi kurslar düzenlenmeli, hızla turizme dönük personel yetiştirilmelidir.

22. Dzlevli dediğimiz bölgede kış sporları için tesis yapılmasına olanak sağlayacak girişimlerde bulunulmalıdır.

DİĞER:

23. Gurbette çok zor şartlarda kıt kanaat geçinen ve sırf sigortalı olma hatırına bu zor koşullara katlanmak zorunda kalan gençlerin tekrar geri dönüşleri için uygun ortam ve olanaklar yaratılmalıdır.

24. Değiştirilen ve orijinal adı hafızalarda kalmayı sürdüren Klaskur adının iadesi için köylünün iradesi sorulacak, talebin gelmesi durumunda gerekli hukuksal işlemler başlatılacaktır..

25. Atanoğlu ile Aralık köyü arasında nedense ezeli bir rekabet sürmektedir; birinin siyah dediğine diğeri beyaz demektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için ortak projeler yapılmalı, gerekirse uzun vadede iki köy birleştirilerek tek muhtarlığa dönüştürülmelidir.

26. Her bireyin fikri önemsenecek, azami dayanışma ve kolektif bir çalışma yöntemi izlenecektir.

27. Borçka’nın 37 köyü vardır. Her köyün muhtarı ile iyi ilişkiler içinde olunacak, kamu idarecilerinden istenecek ve yaptırım uygulanacak iş ve işlemlerde ortak hareket alanı yaratılacaktır.

28. Köy bütçesi olacak, bağış ve yardımlar, köy tüzel kişiliğinden elde edilecek gelirler (turizm, kamulaştırma vs.) köyün öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacaktır.

29. MEMLEKET İSTERİM

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. 

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. 

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun. 

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.


Şenol Taban
Aralık Köyü
Muhtar AdayıGöndere :  Şenol Taban |Tarih:07.12.2013 
Bu haber 3167'kez okundu

Bu alana Reklam verebilirsiniz....

  Yorum Ekle 

 

genel duyarsızlık üzerine

              Her kim olursa olsun, vatandaş yeni projeleri ile çıkmış sahneye ve adayım demiş ammaa gel gör ki, aleyh de de olsa yorum yok. bir kardeşimi istisna tutuyorum.
              öneri olabilir, eleştirsel bakış olabilir, ama duyarsızlık olmasın isterim. Fakat sadece muhtarlıkla alakalı değil genel anlamda genellersek herkes de bir vurdum duymazlık var malesef.
Soyadım TABAN  ve Şenol ile amca çocuğu olmamız nedeni ile yoruma bilerek geç katıldım. belki beş on kişi bir şeyler yazar diye ama 30 mart gelmeden .)))))) bir şeyler karalayayım dedim hani.
              Yolun açık olsun kardeşim, bizler ülkeyi yönetme iddiasında olan aydınlar olarak, köyü yönetimi zor olmasa gerek.seni biliyoruz, yol arkadaşlarını ve ekibini de bir an evvel netleştirirsen, yayınlayarak duyursan iyi olacak. saygı ve sevgilerimle... DOSTÇA VE HOŞÇA KAL
Fehmi taban


BAŞARI


  Yazdıkların tüm sorunların giderilmesin de büyük caba harcıyacağını biliyorum.Eğer seçilirsen sana başarılar dilerim.
  Yarınların aydınlık ve de başarı dolu günler senin olsun.
METİN ADAŞ


 

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1

BUGÜN DOĞANLAR

ALİ ENGİN

ismail kara

New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI